OBS: Du er nu offline

Tækkemand

10.Taekkesvende_baeltespaende nyt logo

Priserne er “2017-priser”.

Det betyder at pr. 1. marts 2018 skal priserne tillægges 1,9%. Og pr. 1. marts 2019 yderliger 2,1%.

2017 – Tække prislisten

Det er meget vigtigt at holde styr på timeforbruget i dine akkorder. Til det formål kan du komme ind i din lokalafdeling og hente en skurbog. Du kan også vælge at bruge den Elektroniske skurbog, som er et stor Excel ark, hvor i du nemt kan styre timer og hvor langt I er kommet med den enkelte akkord.

Links